Young Talent in Action: elke jongere zonder job is er een te veel

Maandag 2 oktober 2017 zakten 2.000 jongeren, bedrijfsleiders, beslissers en onderwijsexperts af naar de Brusselse cultuurtempel BOZAR voor de tweede editie van het VBO-Forum Young Talent in Action. Vandaag zitten immers nog altijd 74.000 jongeren zonder werk. Daarom lanceert het VBO concrete pistes naar jongeren, ondernemingen en politiek vanuit de bekommernis om meer jongeren nog beter te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Samen zochten de deelnemers, aan de hand van een rijkgevuld programma, structurele oplossingen om de competenties en het talent van de toekomstige generaties maximaal te ontplooien en kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Z.M. de Koning opende het Forum
De koning droeg actief bij tot het grootschalige event. Hij gaf het startschot voor de ochtendactiviteiten en benadrukte in zijn toespraak ‘de krachtige rol van de jeugd als actor voor verandering’. Vervolgens bezocht hij verschillende activiteiten (onder meer de workshops) waarbij hij bijzondere aandacht had voor jonge ondernemers. Om het belang van het thema van het Forum kracht bij te zetten, zat de koning een rondetafel voor met een tiental jongeren. Daarbij geflankeerd door Fiona Mullan (International HR Director van Facebook) en de VBO-kopstukken Pieter Timmermans en Bernard Gilliot. De rondetafel ging dieper in op de verwachtingen van jongeren over hun eigen toekomst en ten aanzien van de bedrijfswereld. Met als resultaat een boeiend gesprek waarin de noodzaak werd benadrukt om meer bruggen te slaan tussen de wereld van jongeren en de wereld van werk.

Speeddates & workshops
In de voormiddag konden de jongeren (leerlingen van de derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs) zelf hun programma samenstellen. Tijdens meer dan 600 speeddates gingen ze in gesprek met hr-verantwoordelijken en CEO’s van de meest uiteenlopende bedrijven uit al even veel sectoren. Om maar enkele namen te noemen: Matthias De Clercq (Coolblue Belgium), Cécile Coune (Aviabel), Marc Raisière (Belfius), Sihame El Kaouakibi (A Woman's View) en Herman Nijs (Randstad). Tegelijk vonden workshops plaats die focusten op zes thema’s zoals crowdfunding, de beroepen van morgen en ‘personal branding’ … en waar de jongeren hun ervaring en attitudes konden bijspijkeren.

De hele ochtend was het actie en reactie troef. Want behalve de speeddates en workshops konden de jongeren in verschillende ‘corners’ hun licht opsteken over de initiatieven die er bestaan om jongeren te helpen in hun zoektocht naar een job. Spelers als de uitzendsector (in samenwerking met Federgon, de federatie van hr-dienstverleners), de publieke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Actiris, Forem) en een rist partners van het Forum stonden hen bij met hands-on raad en daad. In de zone ‘Jobs, skills & talents’ ten slotte gaven meer dan vijftien sectorfederaties inzicht in de evoluties en vraag binnen hun specifiek arbeidsmarktsegment.

Ministers en jongeren in de strijdring
Centraal in de namiddag stonden de ‘debattles’ (‘debates’ + ‘battles’). In een heuse boksring konden de jongeren en beleidsmakers elkaar ‘challengen’. Behalve eerste minister Charles Michel gingen nog tal van andere politieke tenoren in op de uitnodiging van het VBO: Kris Peeters, Hilde Crevits, Zuhal Demir, Alexander De Croo, Pierre-Yves Jeholet en Marie-Martine Schyns. Vanuit hun expertise- en bevoegdheidsdomein gingen ze in debattle met jongeren over onder meer opleiding en arbeidsmarkt. De setting stimuleerde, want we kregen een reeks spitse uitwisselingen waarin noch de jongeren, noch de politici een blad voor de mond namen. De interactie met de zowat 1.500 mensen in de zaal werd nog eens extra versterkt met ‘votings’ over de debatstellingen.

Centrale gast Fiona Mullan (Facebook)
Daarna kreeg keynotespreker Fiona Mullan, International HR Director van Facebook, de vloer. Voor de eerste keer in Europa kwam ze persoonlijk het hr-beleid van hét socialmediabedrijf bij uitstek toelichten. Wat maakt Facebook zo succesvol bij jong talent? “Training, vaardigheden en ervaring zijn belangrijk in verschillende jobs”, sprak Mullan uit ervaring. “De mensen die het bij Facebook goed doen, zijn mensen die het vermogen hebben om hun ideeën in de praktijk te brengen, heel gepassioneerd bezig zijn met verandering, openstaan voor risico’s en hun werk als impactvol ervaren. Facebook focust op de sterktes van mensen. En we geloven dat wanneer jongeren zich toeleggen op die sterktes, ze hun werk ook met plezier en voldoening zullen doen.”

Geen verloren generatie
In zijn slottoespraak riep VBO-voorzitter Bernard Gilliot alle betrokken overheden van het land op om de problematiek van de mismatch op de arbeidsmarkt met verenigde krachten verder aan te pakken: “Jongerentewerkstelling staat vandaag prominenter dan ooit op de maatschappelijke en economische agenda. Het menselijk kapitaal dat jongeren dankzij hun talenten en vaardigheden vormen, is een levensnoodzakelijke bron die we moeten ontwikkelen en valoriseren. Het binaire tijdperk van onderwijs aan de ene kant en bedrijfsleven aan de andere is al lang voorbijgestreefd. Het is hoog tijd voor een betere uitwisseling en interactie tussen beide werelden.”

Uit de massale opkomst voor deze tweede editie van Young Talent in Action blijkt nog maar eens dat alle betrokken actoren vastberaden zijn om meer jongeren naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De eerste editie van Young Talent in Action (2015) bracht een dynamiek op gang die het VBO sindsdien bleef aanwakkeren, samen met een actieve groep van 250 ‘Young Talent in Action’-Ambassadors. De verklaring voor dit succes? Volgens Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, hoeven we die niet zo heel ver te gaan zoeken: “Wij willen niet horen, laat staan uitgaan van een verloren generatie. Meer jongeren aan het werk krijgen, is een uitdaging die iedereen aanbelangt. Het economische en maatschappelijke belang van werk voor jongeren kan nooit overdreven worden. Als elke betrokken actor zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we snel tot resultaten komen.” Het VBO heeft er alle vertrouwen in dat niemand neen zal zeggen tegen meer jobs voor meer jongeren.

Klik hier voor een fotoverslag van het event

Onze partners