“Universiteiten zitten vol jonge talenten in actie”

Hoe benadert de UCL de mismatch tussen de verwachtingen van de jongeren, het onderwijs en de arbeidsmarkt?

Vincent Blondel: “Onze aanpak bestaat erin om eerst en vooral de huidige situatie te analyseren. Daarom houdt de UCL geregeld enquêtes, de laatste ging precies over die mismatch. Uit de enquête bleek dat 90 percent van onze alumni na een jaar al aan de slag is. Daarnaast moeten we ook het juiste evenwicht vinden tussen de arbeidsmarkt en het feit dat we op de universiteit verantwoordelijke burgers voorbereiden. Als je tegenwoordig naar de vacatures kijkt, zijn dat niet dezelfde als dertig jaar terug. Over tien jaar zijn ze weer anders. We bereiden mensen niet alleen voor op de markt van nu, ze moeten ook zorgen voor verandering en creatief en verantwoordelijk zijn in de samenleving van morgen.”

Welke concrete acties onderneemt de UCL daarvoor?

Vincent Blondel: “Die afstemming van de opleidingen op de arbeidsmarkt is een grote uitdaging. Driekwart van onze studenten doet een stage tijdens hun studie. Bij sommige opleidingen is het zelfs verplicht. Er zijn advisory boards die aanbevelingen doen over welke richting de programma's die de studenten kunnen volgen uit moeten. Er zijn ook de soft skills: leren communiceren, taalvaardigheid ... Daar is de universiteit nu veel meer mee bezig dan vroeger. We letten dus heel erg op de evolutie

van de programma's.”

Wat vindt u van YTIA?

Vincent Blondel: “Ik ben natuurlijk heel blij met Young Talent in Action. Jonge talenten in actie is bijna de definitie van de universiteit. Universiteiten zitten vol jonge talenten in actie. Alles wat kan helpen om die talenten aan een positie op de arbeidsmarkt te helpen op een harmonieuze manier, is heel goed. Een mooi initiatief.”

Andere artikels

Opmerkingen

Identificeer u om opmerkingen te maken, of maak anoniem opmerkingen.

Onze partners