5 vragen aan Heidi De Pauw, CEO van Child Focus

Waar bent u het meest trots op in uw werk?

En daarbuiten? Ik ben erg trots op de inzet en motivatie van onze medewerkers en vrijwilligers. Telkens wanneer er zich een crisissituatie van verdwijning of seksuele uitbuiting voordoet zetten zij zich voor de volle 100% in om het verschil te maken en gaan telkens nét dat stapje verder in het belang van kinderen. Maar ook op preventief vlak en beleidsvlak spannen ze zich telkens opnieuw in. Zo ben ik bijzonder fier dat we erin slaagden om een wetswijziging te realiseren (na 2 jaar lobbyen) die ons in de mogelijkheid stelt om beelden van seksueel misbruik van kinderen te analyseren en van het web te halen. Op persoonlijk vlak ben ik bijzonder trots op mijn 17-jarige dochter. Het is een cliché maar toch… zij heeft een mooie persoonlijkheid en staat steeds klaar om haar vrienden te helpen. En dat maakt mij trots!

Welk deel van uw opleiding vond u het nuttigst?

Ik heb het geluk om als CEO van Child Focus mijn Master criminologische wetenschappen te kunnen combineren met mijn opleiding bedrijfskunde. Tijdens mijn studententijd raadde de toenmalige chef van de Gerechtelijke Politie mij aan om na mijn criminologie zeker ook iets van management te doen. In die periode was het nog niet gebruikelijk om ook in de non-profit sector (overheid of sociale sector) management-matig te denken en te handelen. Zijn advies is zeer nuttig gebleken.  

Wat is de belangrijkste les die u al leerde uit uw professionele ervaring?

Geduldig zijn. Ik heb geleerd om niet onmiddellijk te reageren op bepaalde momenten maar er 24u te laten overgaan en dan pas te antwoorden of te reageren. Het gaat hier over zaken die te maken hebben met management, deze regel geldt niet in een dossier natuurlijk! En ook op het vlak van veranderingen en uitvoering van beslissingen is geduld een goede deugd. Ikzelf ben nogal snel in doen en handelen maar dat is in teamverband of in organisaties niet steeds mogelijk.

Hoe zou u het ideale bedrijf beschrijven?

Het is moeilijk om daar kort op te antwoorden maar een organisatie moet een duidelijk omschreven visie, missie en goede kernwaarden hebben, die door het team gekend zijn. Ik probeer steeds zoveel mogelijk de mensen zelf bij de ontwikkeling van de organisatie en van de strategische en operationele plannen te betrekken om het draagvlak te vergroten. Een organisatie moet ook zorg dragen voor iedereen die er werkt (betaald of vrijwillig), zeker in onze branche. Vandaar dat wij een volledig welzijnsplan ontwikkeld hebben. De ideale organisatie is volgens mij een organisatie die impact heeft en waar de medewerkers 360° tevreden zijn en graag komen werken!

Welke boodschap zou u aan de jongeren willen meegeven?

Jongeren moeten gaan voor wat ze graag willen doen. Als je je werk met goesting en passie doet, dan heb je helemaal niet het gevoel dat je werkt, ook al is het al laat op de avond of weekend!

Opmerkingen

Identificeer u om opmerkingen te maken, of maak anoniem opmerkingen.

Onze partners